سلام به همهی دوستان من امروز از طرف تراوین  ایمیلی دریافت کردم در این باره راستی سرور تستش هم همون تراوین دات کام خودمون هست نامه در ادامه مطلب sry

special Travian 3x speed server starts today:
We’re raising the curtains on the first
Travian 4.2 speed server!
Register now on the new server and be one of the first players to conquer the new Travian 4.2 speed world!Some of the highlights of the new version 4.2. include:
• Easy start: New tutorial and improved quest system
• Improved overview: All the important details at a glance
• Better farming: More resources when plundering Natar villages
• And much more!
Have fun exploring the new Travian!

Your Travian Team


================================================== ===============================

برخی از امکانات اصلی ورژن که ترجمش کردم لولبرخی از نکات برجسته نسخه جدید 4.2.عبارتند از:

شروع آسان: آموزش و بهبود سیستم به وظیفه ها تراوینی روم توتن و گول
بهبود هفتگی: تمامی ....
کشاورزی: ​​با حمله به ناتار میتوانید منابع زیادی غارت کنید که قبلا نمیشد

دیگه خودتون برید بازی x3هم هستش

از تراوین جدید لذت ببرید