تا حالا فکر کردید اگه کسی نتونه شگفتی رو بسازه چی میشه به دلایل مختلف مثل ات های زیاد کمبود منابع و ...

حالا هر چی بشه نتیجش میشه این

http://www.samenblog.com/uploads/2/24/49031.jpg