حتما برای تازه کار ها در تراوین سوال شده است که چطور گزارششان را به دوستانشان نشان دهند معلوم است سایت
http://travian-reports.net/ir/

هم برای 3.6هستش و هم برای ورژن 4

البته یه سری افراد تقلب میکنند و اگر گزارش تقلبی باشه لینک منابع اینطوری میشه

0.00000%

اینم یه لینک از یک کزارش معمولی و بدون تقلب

http://travian-reports.net/ir/report/849772ba14f