http://myfc.ir/
یک بازی انلاین تحت وب است که شما در آن به بازی و مدیریت تیم میپردازید در واقع در این بازی شما سرمربی تیم هستید و وظیفه خرید ورزشگاه تمیرن بازیکن خرید  ترکیب چینی و ... را دارید