خوب اولین نکته :

توی تراوین یک قانون ننوشته هست که میگه هرکس که تعداد نیروی بیشتری توی حمله داشته باشه اون آسیب کمتری میبینه.


ادامه مطلب